ARMATURA KRAKÓWZakopiańska, 72
30-418 Kraków
POLSKA

phone: +48 12 2544200

e-mail: kfa@kfa.pl
www: www.kfa.pl