Ministerstwo Edukacji Narodowej / Ministry of National EducationAl. Szucha 25
00-918 Warszawa
Polska

phone: +48 (22) 34 74 100

e-mail: informacja@men.gov.pl
www: www.men.gov.pl