Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritageul. Krakowskie PrzedmieĊ›cie 15/17
00-071 Warszawa
Polska

phone: +48 (22) 42 10 100

e-mail: minister@mkidn.gov.pl
www: www.mk.gov.pl