Bydgoszcz Cityul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Polska

phone: +48 52 58 58 913

e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
www: www.bydgoszcz.eu