MULTIMEDIA


Multimedia Polska jest jednym z czołowych polskich dostawców usługi Triple Play, łączącej w jednym pakiecie: telewizję, szerokopasmowy dostęp do internetu i telefonię stacjonarną. Jest także pierwszym operatorem w kraju, który wprowadził cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z sygnałem komunikacji zwrotnej oraz jako jedyny w branży - wideo na żądanie. Spółka realizuje strategię aktywnej konsolidacji, budowy sieci kablowych w nowych rejonach kraju, a także akwizycję sieci innych aktywatorów. 30 września 2008 roku z usług Multimedia Polska korzystało łącznie 647 tys. klientów, z czego około 249 tys. było użytkownikami co najmniej dwóch usług (spośród telewizji, internetu i telefonu), a około 63,5 tys. to abonenci usługi Triple Play (wszystkie trzy usługi łącznie). Na dzień 30 września 2008 roku spółka dostarczała ponad 1,08 mln usług. Od 2006 r. notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.